დიდი წარმადობის პრინტერები

The Ricoh Pro™C901 Graphic Arts +

The Ricoh Pro™C901 Graphic Arts + თანამედროვე დიდი წარმადობის ციფრული ფერადი პრინტერია, რომელიც პროფესიონალურ დონეზე ასრულებს საბეჭდ სამუშაოებს. მისივე კლასის სხვა აპარატებს შორის ეს პრინტერი გამოირჩევა ბეჭდვის ხარისხითა და საანდოობით, ის შექმნილია მრავალფეროვანი და დიდი რაოდენობით ნაბეჭდი მასალის საწარმოებლად. Pro™C901 უნივერსალური, მასშტაბური და გამძლეა. მისი მოქნილი მუშაობა, ქაღალდის მიწოდების და აკინძვის სტანდარტული ფუნქციების თანხლებით ასრულებს ნებისმიერი მოცულობის ბეჭდვის მოთხოვნებს.