ახალი Ricoh Pro L4160 დიდი ფორმატის სარეკლამო ბეჭდვისთვის იდეალურია. დიდი  და მრავალმხრივი პრინტერი იძლევა მრავალფეროვან მაღალხარისხიან ფერად სარეკლამო მასალას შენობის შიდა თუ გარე მოხმარებისთვის. Pro L4160 გამოყენებულია პატენტირებული მრავალწვეთოვანი ჭავლური ტექნოლოგია, რომელიც წვეთებს ამცირებს ოთხი პიქტოლიტრის სიდიდემდე, რაც ფერთა გარდამავალ გრადაციას იძლევა. გარდა ამისა, ნარინჯისფერი და მწვანე მელნის დამატებამ ფერთა სიმკვეთრე და მრავალფეროვანი ფერთა გამა შემოგვთავაზა - Pantone® ფერების დაახლოებით 93%-მდე.