MP C2011SP სრულიად ახალი მოდელია ფერად A3 ფორმატის მრავალფუნქციონალურ პრინტერთა შორის. ის საკმაოდ მაღალი წარმადობისაა, მისი სიჩქარეა 20 გვერდი წუთში. ამ კლასის აპარატებს შორის ის საუკეთესო შესაძლებლობებს გვთავაზობს მისი კომპაქტური დიზაინისა და მრავალფუნქციონალური შესაძლებლობების ხარჯზე. აპარატი აღჭურვილია SRA3 და ADF.