მთავარი ოფისი

ალექსიძის ქუჩა N1
0193 თბილისი, საქართველო
ოფისი.: 995 32 2145538
ტელ.:ფაქსი: 99590 333441

 

საერთაშორისო ბიზნეს-ურთიერთობების დეპარტამენტი
E-mail: tdolidze@infocommsys.ge

 

სერვისის დეპარტამენტი
E-mail: iagladze@infocommsys.ge

 

გაყიდვებისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი
E-mail: egigin@infocommsys.ge